Textul ascuns

Posté par Constanta-Ecaterina Naidin le 3 novembre 2012

Documentul în care am exersat suprimarea unei pagini inutile, pe care îl găsiți aici, conține câteva secvențe de text ascuns. Este vorba de Réponses attendues care apare și dispare în funcție de activarea butonului Show/Hide () și cu condiția bifării căsuței Show all formatting marks din caseta Display a opțiunilor de lucru în Word.

Textul ascuns reprezintă o porțiune a unui document, de dimensiuni variabile, conținând atât text scris, cât și ceea ce programul identifică drept „obiecte” (imagini, forme, diagrame etc.), care poate fi mascată în interiorul unui document. Textul ascuns are un marcaj specific, o subliniere punctată care este generată în mod automat și care nu depinde de butonul Underline din grupul Font. Afișarea sau ascunderea porțiunii de text astfel marcate este subordonată butonului Show/Hide (¶), marcajul textului ascuns fiind, așadar, un caracter neimprimabil. Și totuși… Spre deosebire de majoritatea caracterelor neimprimabile, textul ascuns poate fi imprimat, dacă se dorește acest lucru, prin simpla bifare a unei opțiuni, ceea ce în cazul celorlalte caractere neimprimabile este imposibil, „aducerea” lor la suprafață făcându-se doar cu ajutorul unor coduri alfanumerice sau apelându-se la simboluri asemănătoare (cum am procedat pentru „spațiul insecabil” reprezentat la suprafață cu ajutorul simbolului pentru gradul Celsius).

Menirea textului ascuns este însă să rămână ascuns. Dincolo de latura spectaculoasă sau misterioasă a acestei tehnici, textul ascuns își găsește utilitatea  atunci când vrem să mascăm în interiorul documentului adnotări personale sau secvențe pe care nu le dorim devoalate din prima încercare, precum soluțiile unor exerciții sau probleme. Să parcurgem împreună pașii pentru a obține un „text ascuns”.

1. Deschidem un document Word nou și verificăm dacă opțiunea Show all formating marks din caseta Display este activată. Atenție! Nu bifăm nicio altă opțiune corespunzătoare altor marcaje de formatare, opțiunea indicată este suficientă pentru a afișa toate aceste marcaje.

Textul ascuns dans Trucuri de efect pentru un document perfect display-marques-de-formattage


1. Revenim la documentul nostru și activăm butonul Show/Hide (), apoi generăm un lorem ipsum de două paragrafe a câte două fraze fiecare (în sensul general, lingvistic, de „propoziție”). În acest scop tastați =lorem (2, 2), apoi apăsați Enter

lorem-ipsum-22 text ascuns dans Trucuri de efect pentru un document perfect

2. Selectăm primul paragraf. Apoi facem clic pe lansatorul casetei de dialog Font și bifăm opțiunea Hidden, apoi validăm cu OK.

hidden-1

3. Observăm aspectul textului marcat cu Hidden, sublinierea punctată, apoi remarcăm că acest aspect apare în condițiile în care butonul  Show/Hide (¶) este activat.

 

hidden-2

4. Dezactivăm butonul Show/Hide (¶), textul astfel marcat va dispărea.

text-ascuns-1

Textul a dispărut, într-adevăr, dar îl vom regăsi la locul său dacă vom activa din nou butonul Show/Hide. Acesta va apărea sau va dispărea ori de câte ori vom activa sau dezactiva acest buton.

Dacă dorim însă ca textul nostru să „scape” de cenzura acestui buton, ne întoarcem la caseta Display și, alături de Show all formatting marks, bifăm și opțiunea Hidden din lista marcajelor de formatare, apoi validăm cu OK.

hidden-+all-formatting

De altfel, bifarea celorlalte marcaje alături de Show all Formatting marks anulează funcția butonului Show/Hide, iar caracterele neimprimabile vor rămâne la suprafață fie că activăm sau dezactivăm butonul Show/Hide ().


O altă „evadare” a textului ascuns o constituie posibilitatea imprimării acestuia. Pentru aceasta ne ducem din nou la caseta Display și, în zona opțiunilor de printare, bifăm Print hidden text.

print-hidden

 În acest fel, vom putea să imprimăm textul ascuns care, după cum se vede, nu va mai fi deloc „ascuns” dacă vom ști să facem alegerile potrivite.

Publié dans Trucuri de efect pentru un document perfect | Pas de Commentaire »

Suprimarea unei pagini inutile

Posté par Constanta-Ecaterina Naidin le 27 octobre 2012

Documentul pe care vom lucra este un banal test scris destinat elevilor începători după aproximativ 20 de ore de studiere a limbii franceze. Pentru realizarea acestuia, au fost folosite tehnici diverse identificabile în structura profundă prin numeroasele marcaje de formatare (caractere neimprimabile): spații, tabulatori, trecere forțată de pe un rând pe altul (un echivalent lexical pentru ceea ce informaticienii numesc „retur de car”, o traducere literală a unei expresii englezești), mărci de paragraf, „soleils” (adică acele marcaje de sfârșit de celulă într-un tabel, care funcționează asemenea mărcilor de paragraf într-un text normal și pe care aș putea să le numesc, traducând din franceză în română, „sori”), text ascuns, secțiuni etc.

Documentul a fost lucrat în Word 2010, dar poate fi deschis și cu Word 2007. Este un document pe care vom exersa mai multe bune practici de folosire a programului Word, așa că îl putem salva sau, dacă este considerat bun pentru a fi folosit și pentru alți elevi, poate fi utilizat fără niciun fel de restricții. Dimensiunea paginii este A4, dar dimensiunile marginilor au fost modificate, la fel dimensiunea subsolului paginii. Dacă  este sau nu…  perfect, îi aștept pe cei care cunosc funcționalitatea combinației de taste Shift + F1 să purtăm un dialog pe marginea alegerilor pe care le-am făcut.

Vom începe prin a corecta un viciu de procesare, foarte frecvent întâlnit în documentele care populează Internetul, pe care l-am strecurat dinadins la sfârșitul documentului: o pagină care trenează inutil în document și pentru care propunem soluții de suprimare.

Acesta este documentul, iar pentru o bună manipulare a acestuia în sensul dorit recomandăm câteva operații preliminare, astfel:

1. Ascundem pentru început caracterele neimprimabile, dacă acestea apar deja afișate la suprafața documentului, prin activarea butonului Show/Hide (¶).

2. Dacă acestea nu apar la suprafața documentului dumneavoastră, activăm butonul Show/Hide (¶). Dacă au apărut, este în ordine și activăm din nou butonul Show/Hide pentru a le ascunde. În caz contrar, va trebui să verificăm dacă afișarea acestora figurează în opțiunile de afișare (Display) ale programului, astfel:

– facem clic pe butonul File, apoi pe Options, ca în imaginea de mai jos:

Suprimarea unei pagini inutile dans A scrie şi… a şti să scrii options

– în caseta de dialog care se deschide, activăm butonul Display:

options-display suprimare pagina dans Trucuri de efect pentru un document perfect

– în sfârșit, bifăm opțiunea Show all formatting marks:

display-marques-de-formattage text ascuns

Atenție! Din lista acestor „all formating marks”, nu bifăm decât pe cea indicată. Bifarea celorlalte opțiuni anulează funcția butonului Show/Hide (¶). Ne întoarcem la documentul nostru, care ar trebui să aibă butonul Show/Hide dezactivat, îl activăm și examinăm documentul cu atenție: mărcile de paragraf stau la sfârșitul blocurilor de text, spațierea, orizontală sau verticală, este egală, simetrică și respectă specificul limbii franceze, respectiv spații insecabile în fața semnelor de punctuație duble (în textul nostru, semnul întrebării și semnul „două puncte”), alinierea este uniformă, stilurile și nivelurile de titlu judicios atribuite. Un document simplu, bine lucrat (zic eu!),  dar care are totuși la sfârșit o pagină ce trenează în mod dizgrațios. În plus, tabelul depășește marginea de 16,5 cm pe care o respectă rândurile  documentului. Suprimarea paginii inutile ne va da posibilitatea să corectăm și această mică imperfecțiune. Pentru suprimare, avem absolută nevoie de afișarea caracterelor neimprimabile, iar pentru rezolvarea problemei noastre ne vom folosi, în principiu, de una dintre mărcile de paragraf .

Să mai aruncăm o privire asupra documentului nostru și să ne oprim asupra unei tehnici mai puțin folosite în documentele obișnuite: textul ascuns. Din loc în loc vom observa o secvență de text subliniat cu o linie întreruptă și scris cu font albastru care se repetă: Réponses attendues. Este o secvență de „text ascuns” , vizibilă doar după afișarea caracterelor neimprimabile, care are încorporată și o hiperlegătură spre o altă secvență din text, respectiv spre soluțiile exercițiilor propuse, adică spre răspunsurile așteptate de către profesor pentru a fi evaluate cu punctaj maxim. Să facem o probă: clic pe secvența Réponses attendues, apoi Ctr + clic stânga. Această manipulare ne va conduce undeva în interiorul documentului, în secțiunea Corrigés corespunzătoare exercițiului în cauză. Este o manipulare foarte utilă profesorului care va avea o privire de ansamblu asupra întregului document. Secvența de „text ascuns” este salvată de așa natură încât nu va apărea la imprimare și nici la transformarea în PDF. Dacă dorim să testăm acest lucru, putem încerca o imprimare sau o transformare în PDF. Atât deocamdată despre „textul ascuns”, vom învăța cum se face cu altă ocazie.

Să revenim acum la pagina noastră suplimentară. De obicei, pentru suprimarea acesteia, se procedează astfel: se plasează cursorul, care poate fi numit aici și punct de inserare, ambele denumiri fiind acceptate lexical de către informaticieni, în fața ultimei mărci de paragraf din pagina anterioară paginii inutile. Se apasă Delete/Suppression și pagina suplimentară dispare. Dacă pe pagina suplimentară au apărut mai multe mărci de paragraf, plasăm cursorul în fața celei dintâi și formăm Ctr + Back space. Funcționează și această comandă foarte bine. Pentru reușita acestei manipulări avem nevoie de o condiție esențială: parametrii de indentare și de spațiere din caseta Paragraph să fie egali cu zero (0), altfel nu vom avea tot timpul rezultatul dorit. Așadar, dacă întâlnim o situație ca în imaginea ce urmează, încercăm cele două comenzi: Delete/Suppression, după plasarea cursorului în fața ultimei mărci de paragraf de pe pagina anterioară paginii inutile sau Ctr + Back space, după plasarea cursorului în fața primei mărci de paragraf de pe pagina în plus. Nu uitați să verificați caseta Paragraph și valorile indicate pentru marca de paragraf folosită să fie 0 (zero), altfel veți avea nevoie de operații în plus pentru a ajunge la rezultatul dorit.

suppression

În documentul nostru însă avem o situație diferită: pagina se termină cu un tabel care se prelungește pe pagina următoare, iar marca de paragraf care-i urmează, inserată automat de Word după un tabel, nu ne va fi de niciun folos. De altfel, această marcă de paragraf are un statut diferit, contorul Word Count nu o „vede” și nu o înregistrează absolut deloc, în timp ce mărcile de paragraf din textul obișnuit apar întotdeauna măcar cu statut de rând (line/ligne).  Înainte de a trece la  rezolvarea situației, verificăm dacă valorile indicate în caseta Paragraph pentru marca de paragraf ce va fi folosită sunt egale cu 0 (zero).

paragraphe-0

Pentru rezolvarea acestei situații vom alege câteva dintre soluțiile pe care ni le pune la dispoziție Word.

1. Micșorarea fontului folosit în interiorul tabelului.

Pentru aceasta selectăm tabelul, apoi alegem un font mai mic, de exemplu cel de 12. Rezultatul: tabelul  s-a reîntregit, dar pagina suplimentară nu a dispărut.

font-12

Dacă am micșora fontul la 10 puncte, situația s-ar rezolva, rămâne însă la aprecierea operatorului dacă această micșorare a fontului este utilă documentului.

2. Micșorarea dimensiunii mărcii de paragraf inserată automat de Word după  tabelul nostru.

Această manipulare ne este utilă atunci când dorim să nu micșorăm prea mult fontul din interiorul tabelului. Să zicem așadar că vrem să păstrăm fontul de 12. În acest caz, propunem selectarea mărcii de paragraf de pe pagina suplimentară și micșorarea dimensiunii fontului acesteia la 2 puncte. Pagina suplimentară va dispărea, iar tabelul nostru va sta frumos pe ultima pagină a documentului.

font-2

  3. Micșorarea dimensiunii rândurilor din tabel, mai precis a înălțimii acestora.

Pentru reușita acestei manipulări, s-ar putea să fie nevoie și de celelalte metode expuse mai sus. În plus, deoarece acest tabel nu are rânduri uniforme, va trebui să fragmentăm în două rânduri celula „Total” și abia apoi să încercăm redimensionarea înălțimii ultimelor două rânduri ale tabelului, urmând să refacem celula „Total” abia la sfârșit. Cam complicat, dar efectul este garantat.

Acestea sunt soluțiile la care putem apela atunci când dorim să suprimăm o pagină suplimentară inutilă. În funcție de alegerile pe care le facem în formatarea documentului nostru și, mai ales, de utilitatea acestor alegeri, metodele de ștergere a unei pagini inutile pot varia, totul este să folosim corect funcționalitățile de care  Word dispune. Am văzut de exemplu un document Word în care pagina inutilă era introdusă… chiar de către operator, prin inserarea la sfârșitul documentului a unei întreruperi de tip „Page break”, care introduce automat o pagină nouă în document, or, se pare că acest efect nu era cunoscut de către operatorul nostru, care, în fața paginii suplimentare inutile, se străduia din răsputeri să scape de ea, încăpățânându-se totuși să păstreze acea „Page break” pe care o considera foarte elegantă pentru documentul său.
 


 

 

Publié dans A scrie şi… a şti să scrii, Trucuri de efect pentru un document perfect | Pas de Commentaire »

Rolul caracterelor neimprimabile

Posté par Constanta-Ecaterina Naidin le 26 octobre 2012

Am vorbit despre caracterele neimprimabile, dar nu am insistat asupra rolului pe care acestea îl au în formatarea unui document Word. Lucrul pe un document la suprafață, fără afișarea caracterelor neimprimabile, dar mai ales fără folosirea funcțiilor pe care procesorul Word le atribuie acestora, trădează superficialitate și lipsă de profesionalism. Din păcate, documentele postate pe unele site-uri aparținând unor instituții de prim rang din România dovedesc că operatorii nu folosesc tot ceea ce programul Word le pune la dispoziție pentru a atinge standardele de calitate pentru care a fost proiectat. Pe de altă parte, nici măcar evaluatorii acestor operatori nu au cunoștință de aceste standarde, altfel nu se explică nonșalanța cu care aceste instituții postează pe platformele lor documente care, într‑o instituție europeană, de exemplu, nu ar „supraviețui” primului test de verificare a corectitudinii procesării unui document, test care constă chiar în afișarea caracterelor neimprimabile. În principal, acesta dezvăluie neconcordanța dintre rezultatul de la suprafață, de exemplu centrarea unui titlu realizată prin apăsări succesive pe bara de spațiu, și operația prin care această dispunere orizontală trebuia realizată în structura profundă, respectiv alinierea de tip „centrare”.

Să comparăm în acest sens imaginile următoare, reprezentând aceeași porțiune de text. Prima este profund greșită, folosind‑se pentru centrare tasta TAB urmată de „țac, țac, țac” pe bara de spațiu, iar pentru spațiere verticală, „țac, țac, țac” pe tasta ENTER. A doua imagine arată modul în care porțiunea a fost corectată, folosindu-se funcționalitățile oferite de Word. A se observa absența mărcilor de paragraf dintre rânduri, suprimarea marcajului pentru tabulatori, suprimarea a două marcaje pentru titlu, suprimarea spațiilor suplimentare, înlocuirea cratimei cu o linie de pauză.

 

Rolul caracterelor neimprimabile dans A scrie şi… a şti să scrii centrare-incorecta

centrare-corecta text ascuns dans Trucuri de efect pentru un document perfect

Este doar un exemplu, pentru că erorile pe care acest test le poate scoate la iveală sunt mult mai numeroase și, din păcate, mult mai grave. În exercițiile pe care le vom dezvolta, plecând de la documente care îmi aparțin și care vor putea fi modificate, vom încerca să evidențiem importanța marcajelor de formatare în realizarea unui document Word.

Publié dans A scrie şi… a şti să scrii, Trucuri de efect pentru un document perfect | Pas de Commentaire »

 

projet robot |
L.DUMON |
Référentiel de Naissance |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | TRAVAUX PRATIQUES DE PHYSIQUE
| simao25
| ECO---Blog