• Accueil
  • > Archives pour septembre 2012

Spațierea în Word

Posté par Constanta-Ecaterina Naidin le 15 septembre 2012

Inserez aici un mic studiu despre diferitele tipuri de spațiere și posibilitățile de realizare a acesteia în Word. Este un document care a suferit numeroase intervenții și, dat fiind că face parte dintr-un proiect în construcție, probabil că va mai suferi și altele.

Oricare ar fi însă tehnicile de lucru pe care le vom adopta, regula de aur atunci când ne aplecăm asupra documentelor noastre este să facem o alegere și să o respectăm în ansamblul documentului nostru.

Documentul perfect este cel a cărui structură de profunzime coincide cu structura de suprafață, astfel că, în acest document ideal, ceea ce este titlu în profunzime este titlu și la suprafață, numărul de rânduri inventariat de Word Count este egal cu numărul de rânduri de la suprafață, mărcile de paragraf stau aliniate frumos la sfârșitul blocurilor de text, nu între acestea, și multe altele încă de care ne vom ocupa mai târziu.

Documentul Word care urmează permite doar vizualizarea tehnicilor de lucru folosite. Pentru aceasta, butonul Show/Hide (¶)  este activ.

Spațierea în WordPublié dans A scrie şi… a şti să scrii, Trucuri de efect pentru un document perfect | Pas de Commentaire »

Structura unui document Word

Posté par Constanta-Ecaterina Naidin le 8 septembre 2012

Răsfoind câteva lucrări de specialitate aparținând informaticienilor, am constatat că structura unui document Word este, în general, definită în funcție de părțile componente. Pornind de la cea mai mică astfel de diviziune până la cea mai mare, organizarea ierahică a acestora ar fi următoarea:

  • caracterul
  • rândul
  • paragraful
  • pagina
  • secțiunea

Granița dintre aceste elemente este destul de instabilă. Cu excepția caracterelor, între celelalte elemente există raporturi de interdependență. Astfel, un paragraf are de obicei mai multe rânduri, dar există și paragrafe care au un singur rând sau sunt pur și simplu vide. Pagina, la fel, are mai multe paragrafe, dar un paragraf se poate întinde pe mai mult de o pagină, după cum o pagină poate avea mai multe secțiuni, iar o secțiune poate cuprinde mai multe pagini.

Fiecare dintre aceste diviziuni are un marcaj specific pentru a fi ușor de manipulat sau de recunoscut. Acest marcaj este vizibil doar dacă sunt activate caracterele neimprimabile. Dacă însă, de exemplu, salvăm documentul în format PDF sau dacă îl imprimăm pur și simplu, aceste marcaje de formatare nu sunt vizibile, ceea ce conduce la ideea că orice document Word are o structură de suprafață și una de profunzime, cei doi termeni pe care îi introduc aici fiind împrumutați din metalimbajul gramaticilor generativ-transformaționale.

Existența unei astfel de structuri cu dublă vizualizare pentru un document Word este întărită și de… un alt tip de structură, pe care ne-o oferă însuși editorul Word și care este tot o structură de profunzime. Este vorba de așa-zisul mod de vizualizare Outline/Plan/Schiță. Elementele componente ale acestui nou tip de structură sunt titlurile și corpul de text, fără a se pierde niciuna dintre diviziunile enumerate mai sus (caracterul, rândul, paragraful, pagina, secțiunea).

De fapt, această nouă structură nu permite doar vizualizarea documentului, ci și reorganizarea acestuia prin acțiuni specifice care ușurează foarte mult munca redactorului, cu condiția ca acesta să stăpânească lucrul cu stiluri. Tot acest mod de vizualizare permite și crearea unui Master Document/Document maître. Manipulările în acest mod de vizualizare sunt realizate tot în structura de profunzime a documentului și nu la suprafața acestuia, care nu va înregistra decât rezultatul acestora. În consecință, reușita unui document depinde de priceperea operatorului de a lucra în structura de profunzime a documentului.

Din păcate, foarte mulți operatori, din comoditate sau poate din ignoranță, se limitează doar la manipularea suprafeței documentului, iar produsul final este neîngrijit și trădează lipsă de profesionalism.

Acesta este un document Word pe care Ministerul Educației din România l-a oferit profesorilor de limba franceză ca exemplu de bună practică pentru disciplina limba franceză și face parte din Planificările standard pentru anul şcolar 2011-2012, elaborate de echipa de experţi a ministerului. O simplă „analiză pe text” demonstrează că… expertiza experților are nevoie de multă ameliorare, așa că vă propun să trecem împreună în revistă câteva dintre viciile acestui document. Pentru aceasta, deschidem documentul indicat și efectuăm următoarele manipulări:

1. Activăm caracterele neimprimabile (Home→Paragraph→¶).

Structura unui document Word dans Trucuri de efect pentru un document perfect afis-caractere2

2. Activăm exploratorul de documente, numit Navigation Pane în Word 2010 și cred că Document Map în versiunile anterioare (View→Show→Navigation Pane).

navigat-pane nivel dans Trucuri de efect pentru un document perfect

Să revenim acum la documentul nostru și să aruncăm o privire în stânga acestuia, acolo unde am activat exploratorul Navigation Pane. Acesta poate să exploreze titlurile, apoi paginile și, în sfârșit, poate să efectueze o căutare de cuvinte sau expresii în documentul nostru. Facem clic pe prima iconiță, cea pentru titluri, și descoperim o succesiune de șapte rânduri ca cea din imaginea de mai jos.

Titluri titlu

Pare greu de crezut, dar toate cele șapte rânduri reprezintă… titluri pe care autorul nostru, expert la minister, le-a plasat în textul pe care l-a creat. Să-l verificăm pe primul dintre cele șapte, îl găsim chiar pe prima pagină. Facem un clic pe primul rând din Navigation Pane, se va colora în galben și va avea drept urmare plasarea punctului de inserare în fața unui paragraf vid din documentul nostru, ca în imaginea următoare:

Selectie-titluri1

Privim marginea stângă a paginii și vom vedea în dreptul acelui paragraf vid un pătrățel negru. Este marcajul neimprimabil pentru titluri. Pentru o mai bună  identificare, atât pragraful vid, în fața căruia se vede punctul de inserare, semn că a fost activat prin clic pe primul rând gol din Navigation Pane, cât și pătrățelul negru care îi corespunde au fost încercuite în culoare  roșie. Dacă tot nu suntem convinși, ridicăm privirea spre grupul Styles unde vedem că paragrafului vid i-a fost atribuit un stil de titlu de nivel 1, ceea ce face ca statutul de titlu al paragrafului vid să nu mai poată fi tăgăduit.

Titlu-1

 

Verificăm acum și celelate șase rânduri din Navigation Pane. Fiecare clic va deplasa punctul de inserare în dreptul unui paragraf din interiorul documentului, paragraf vid sau care conține text, în stânga paginii vom observa marcajul pentru titlu, pătrățelul negru, iar grupul Styles ne va reconfirma statutul de titlu al acelui paragraf, precum și nivelul acestuia. Am descoperit că însuși numele unuia dintre autori apare ca titlu, ceea ce este greu de acceptat atunci când ți se spune că acest autor este… un expert.

De notat că mai există și alte instrumente care să probeze statutul de titlu al unui paragraf, dar ne vom ocupa de acestea cu o altă ocazie. Deocamdată, considerăm că am reușit să demonstrăm, prin evidențierea unuia dintre viciile unui document, din păcate oficial, importanța lucrului în structura profundă a acestuia. Și tot din păcate trebuie să precizăm că acest viciu nu este singurul, documentul, „model de bună practică”, este plin de greșeli, cum sunt cele de spațiere care sar în ochi și care spun multe despre profesionalismul unor experți din România.

Publié dans Trucuri de efect pentru un document perfect | Pas de Commentaire »

Schimbarea majusculelor în minuscule și a minusculelor în majuscule

Posté par Constanta-Ecaterina Naidin le 6 septembre 2012

Numele franțuzesc al tastei Shift, „la touche Majuscule”, contrazice întrucâtva terminologia de specialitate care, în funcție de domeniul în care apar caracterele subordonate acestei taste, vorbește când despre majuscule, când despre capitale.

Astfel, termenul „majusculă” este folosit în ortografie și definește litera mare cu care începe un cuvânt. Majusculele se împart în două mari categorii: majuscule de poziție și majuscule de semnificație.

Majusculele de poziție sunt cerute de locul pe care un cuvânt îl ocupă într-un text: la început de frază sau de propoziție simplă, după punct, după semnele de întrebare sau de exclamație (în anumite contexte), după punctele de suspensie sau după semnul enumerării, două puncte, de asemenea în funcție de natura contextului sau a tipului de document.

Majusculele de semnificație se folosesc pentru numele proprii sau numele comune (în sensul larg, gramatical, cuprinzând substantive, adjective, pronume) care, în funcție de sens sau context, sunt scrise cu literă mare la început.

Referindu-se la o singură literă, termenul „majusculă” contrazice astfel funcționalitatea și denumirea tastei Majuscule cu ajutorul căreia se pot crea… majuscule succesive. Într-un enunț precum ELLE VA À PARIS, avem doar două majuscule, cu toate acestea, tasta Majuscule tratează la fel toate caracterele acestui enunț. La fel tasta de deasupra acesteia, Caps Look în engleză, Verrouillage des majuscules, în franceză.

În tipografie, aceste caractere se numesc capitale. Și această denumire este oarecum improprie, dacă avem în vedere rădăcina sa etimologică, respectiv latinescul caputus, capitis (cap), conform căreia tocmai aceste litere capitale ar trebui plasate la începutul cuvintelor.

Contradicțiile nu se opresc aici. Denumirea englezească, Shift, adică „schimbare”, ar părea mai potrivită, dacă schimbarea nu s-ar limita decât la alternarea modului de scriere, respectiv comutarea scrierii cu litere mici, minuscule, în scriere cu litere mari, majuscule sau capitale, după caz.

Dacă vrem să schimbăm, punctual, o minusculă în majusculă sau invers, tasta Shift nu ne este de folos. Word vine în ajutor cu Change case, care ne oferă mai multe variante de scriere.

Schimbarea majusculelor în minuscule și a minusculelor în majuscule dans A scrie şi… a şti să scrii Change-case

Dar există un procedeu mai rapid, un truc despre care spuneam la un moment dat că poate fi folosit pentru a suplini lipsa codurilor alfanumerice pentru câteva dintre caracterele importante ale limbii franceze atunci când folosim tastatura Romanian Standard: À, È, Ê, Ù, Û, procedeu care privește doar majusculele și minusculele.

În acest scop, formați codul alfanumeric al minusculei, de exemplu Alt + 133 pentru à, în continuare selectați această minusculă, apoi formați Shift + F3, veți obține majuscula corespunzătoare minusculei à, respectiv À. Repetați comanda (Shift + F3), veți ajunge din nou la à.

Totuși, pentru ca această scurtătură să funcționeze, există un mic secret, anume să bifați Enforce accented uppercase in French din meniul Proofing al opțiunilor Word 2010.

shift-+-f3 Shift + F3 dans Trucuri de efect pentru un document perfect

Puteți manipula în acest fel un cuvânt, o suită de cuvinte, veți obține același rezultat.

Dar, dacă vi se pare prea complicat cu Shift + F3, puteți să rămâneți în documentul Word, să selectați o secvență dintr-un text și să formați Ctr + Shift + A. Efectul este același ca cel pe care tocmai l-am descris mai sus, adică cel care folosește Shift + F3.

Dar s-ar putea ca aceste combinări de taste să nu funcționeze totuși. Este cazul tastaturilor mai noi unde tastelor F le sunt atașate alte opțiuni. În cazul nostru, tasta F3 poate avea funcția de a mări volumul sunetului. Și pentru această situație există un truc: apăsați tasta Fn din stânga  butonului Windows, mențineți-o în această poziție și formați combinațiile de taste descrise mai sus.

Și iată, am mai învățat un truc inteligent pentru viitorul nostru document perfect.

Publié dans A scrie şi… a şti să scrii, Trucuri de efect pentru un document perfect | 1 Commentaire »

 

projet robot |
L.DUMON |
Référentiel de Naissance |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | TRAVAUX PRATIQUES DE PHYSIQUE
| simao25
| ECO---Blog