Academia Română şi… ghilimelele

Posté par Constanta-Ecaterina Naidin le 7 mai 2011

Am în faţă un exemplar al Îndreptarului ortografic, ortoepic şi de punctuaţie, ediţia a V-a, apărut sub egida Academiei Române în 1995 la editura Univers Enciclopedic, lucrare de referinţă pentru punctuaţia limbii române, aşa cum vedem precizat chiar pe site-ul Academiei în articolul „Punctuaţia limbii române. I. Ghilimelele”.

L-am deschis pentru a mă lămuri în legătură cu două cazuri concrete de folosire a ghilimelelor: titlurile articolelor şi numele instituţiilor. Spre dezamăgirea mea, nu am găsit deloc un răspuns mulţumitor, ba chiar am sesizat unele contradicţii de-a dreptul bizare pentru nivelul ştiinţific al instituţiei.

În ce priveşte titlurile, corpul lucrării face, în cuprinsul paragrafului 273, o singură menţiune privitoare la „titlurile operelor literare, artistice, ştiinţifice şi ale publicaţiilor”, anume că acestea pot fi puse între „semnele citării” – sintagma folosită pentru ghilimele – „atunci când aceste titluri sunt folosite într-o frază”. Vagă şi incompletă, dată fiind varietatea titlurilor şi a ocurenţelor lingvistice în care acestea pot să apară (titlul unei poezii în vecinătatea titlului volumului din care face parte sau cel al unui capitol dintr-o lucrare în acelaşi context cu titlul acelei lucrări într-o referinţă bibliografică, titlul scris de mână şi titlul scris cu ajutorul unui program computerizat de editare etc.), această recomandare este contrazisă de modul în care apare citat titlul Îndreptarului în corpul articolului mai sus amintit, respectiv fără ghilimele, doar prin scrierea sa cu caractere italice. Este modalitatea de scriere pe care eu însămi am adoptat-o, fiind mai apropiată de cea franceză unde scrierea cu ghilimele a titlului unei lucrări apare doar în textele scrise de mână, scrierea computerizată păstrând ghilimelele pentru titlul unei părţi dintr-o lucrare mai mare, în contexte bine definite. Oricum, alta este situaţia textelor franceze a căror scriere, olografă, mecanică sau computerizată, este strict reglementată prin intermediul unor lucrări cu caracter oficial, elaborate şi actualizate chiar de către Academia Franceză. Lipsa preocupării Academiei Române pentru modul de scriere computerizată în limba română este de neînţeles în condiţiile în care evoluţia rapidă a noilor tehnologii a condus la o adevărată democratizare a folosirii acestora.

Cât despre scrierea cu sau fără ghilimele a numelor de instituţii, niciunul dintre paragrafele referitoare la ghilimele din cuprinsul Îndreptarului nu conţine vreo informaţie în acest sens. Concluzia firească ar fi că numele acestor instituţii nu se scriu între ghilimele, mai ales în cazul scrierii mecanice sau computerizate, aşa cum se întâmplă în limbile franceză sau engleză, ca să le luăm doar pe cele mai cunoscute. Cu toate acestea, publicaţiile româneşti, documentele oficiale abundă în grafii de genul Liceul „Mihai Eminescu” sau Şcoala „Tudor Vladimirescu”, le-am scris la întâmplare, fără a face vreo trimitere anume. Doar universităţile sunt ceva mai circumspecte şi nu folosesc întotdeauna ghilimelele atunci când îsi „declară” în scris numele. Aceste ghilimele sunt redundante, rolul lor de punere în evidenţă în textul scris de mână este anulat de varietatea procedeelor pe care le oferă în acest sens un program computerizat de editare. Dar, ca să ne bage de tot în ceaţă, Academia Română nu suflă o vorbă despre ghilimelele numelor de instituţii, însă ne dă, pe copertă, un exemplu năucitor: INSTITUTUL DE LINGVISTICĂ APLICATĂ „IORGU IORDAN“. Lăsând la o parte faptul că niciun institut lingvistic din lumea asta, cu puţin respect pentru ştiinţa numită Lingvistică, nu şi-ar scrie numele folosind şi majuscule şi ghilimele, luaţi şi admiraţi ghilimelele: acestea nu sunt de tipul „99…99”, aşa cum tocmai ne-au fost recomandate de chiar distinsul Îndreptar ce poartă această copertă, ci de tipul „99…66”, adică aşa cum zice chiar articolul de pe site-ul Academiei să nu facem.

Laisser un commentaire

 

projet robot |
L.DUMON |
Référentiel de Naissance |
Unblog.fr | Créer un blog | Annuaire | Signaler un abus | TRAVAUX PRATIQUES DE PHYSIQUE
| simao25
| ECO---Blog